گنجینه سازمانی

گنجینه سازمانی، مبتنی بر رایانش ابری برای ذخیره سازی و دریافت پشتیبانی از تصاویر، ویدئوها و در نهایت تمامی فایل‌ها در یک فضای ابری.