چرتکه (حسابداری شخصی فیروزه)

چرتکه (حسابداری شخصی فیروزه)، یک مدل پیشرفته از سیستم های حسابداری موجود است که با اتصال به درگاه های بانکی، مستقیماً تراکنش های انجام شده، ذخیره و طبقه بندی می شود. می توان در روند محاسبات، اطلاعات خود را بروزرسانی نمود و گزارش اطلاعات ورودی را در قالب نمودار و جدول نیز مشاهده نمود.