پرتال خبری

پرتال خبری، برای سایت های خبری و رسانه‌ ها طراحی شده است که هدف اصلی، تسهیل سرعت بروزرسانی مطالب وب سایت خبری می باشد.