شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی، گونه ای از رسانه های اجتماعی هستند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند. مدیران سازمان در سریعترین زمان و بدون هیچ واسطه ای به صورت مستقیم از نقطه نظرات و پیشنهادات کارمندان در هر رده ای مطلع می شوند.