رصد فضای مجازی

رصد فضای مجازی، برای پیگیری اطلاعات و خبر رسانی های انجام شده در فضای مجازی در مدت زمان کمتر و سرعت عمل بالاتر می باشد.