رسانه آنلاین

رسانه آنلاین، شبکه نمایش خانگی آنلاین است که از دانلود ویدئو و نصب DRM  بر روی ویدئوها جلوگیری می نماید.