تبلیغات و بازاریابی آنلاین تروبا

تبلیغات و بازاریابی آنلاین تروبا، به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد. در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی نمایش نام ها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاه های) پربیننده اینترنت است؛ به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.