بانکداری اجتماعی

بانکداری اجتماعی، با هدف ذخیره سرمایه های جاری کشور و سرمایه گذاری بیشتر عموم مردم، می توان به مشتریان بانک، خدمات ویژه و مدرنی را ارائه نمود. از جمله آن “شبکه تخصصی علاقه مندان به بازار پول و سرمایه”، “رسانه بانک” و “رسانه آنلاین” است.