باشگاه ویژه وی آی پی

باشگاه ویژه وی آی پی، که برای مشتریان VIP در نظر گرفته شده است و امکانات خاصی را که از سوی بانک و بخش بازاریابی آن مشخص می‌گردد، ارائه می‌نماید.