جوایز و افتخارات

• چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور (فاوا)- اردیبهشت ۱۳۹۳؛ کسب رتبه دوم- سرویس دهنده پرشین بلاگ 
• برگزیده حوزه فضای مجازی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی خلیج فارس؛ ۱۳۹۲
• تقدیر وزیر بهداشت از حمایت های آریاگستر در حوز ه طرح تحول سلامت کشور؛ ۱۳۹۴
• تقدیر سازمان ملل متحد به جهت فعالیت های بشر دوستانه