چگونه بهترین انتخاب را برای اهداف سازمانی تان داشته باشید؟

.

1- صنعت خود را تجزیه و تحلیل نمایید.
2- مدل SWOT بازارتان را بررسی نمایید.
3- برای یافتن مشکلات تان، RFP (درخواست پیشنهاد) داشته باشید. 
4- برنامه های استراتژیک تان را توسعه دهید: ابزارها و برنامه های نرم افزاری.
5- در عقد قرارداد، اطمینان و اعتماد به نفس داشته باشید.