تجارب آریاگستر

۱  پرشین بلاگ         سرویس دهنده ی وبلاگ فارسی

۱۵                       سال فعالیت در زمینه فضای فن‌آوری اطلاعات و اینترنت

۱۶                      وب سایت آنلاین   

۲۵۰                    نهاد دولتی و خصوصی کشور، مشتریان محصولات ما

۲۵                     محصول طراحی و تولید شده در حوزه فناوری اطلاعات

۲۵۰۰۰۰۰           بازدید در روز